Thử nghiệm khả năng giảm ma sát của sản phẩm Molykote D-321R


Tính năng giảm ma sát giữa các bề mặt kim loại khi được xịt một lớp Molykote D-321R


Tổng quan về Molykote D-321R

Molykote D-321là sản phẩm bôi trơn tạo lớp phủ chống ma sát với khản năng làm khô không khí, tránh ma sát và khả chống hao mòn cao.

Sản phẩm hích hợp để bôi trơn vĩnh viễn các thanh dẫn trượt có ứng suất cao với tốc độ trượt thấp hoặc hoạt động gián đoạn.


Khả năng giảm ma sát của sản phẩm

Molykote D-321R giúp giảm sự ma sát tuyệt với trên các bề mặt kim loại tiếp xúc với nhau.

Trước khi xịt sản phẩm

  

Sau khi xịt sản phẩm Molykote D-321R và chờ khoảng 15 phút để khô hoàn toàn

 

 Video chi tiết