UCON™ AC S-series, Bước đột phá mới trong công nghệ dầu máy nén khí

Dầu máy nén khí UCON™ AC S-series là dầu máy nén khí đặc biệt dựa trên OSP (Polyalkylene Glycol hòa tan trong dầu), với các lợi ích về hiệu suất bao gồm tuổi thọ lâu dài, kiểm soát cặn bẩn, chống tạo bọt, thoát khí nhanh, v.v.

 

Chi tiết

Thử nghiệm khả năng giảm ma sát của sản phẩm Molykote D-321R

Tính năng giảm ma sát giữa các bề mặt kim loại khi được xịt một lớp Molykote D-321R

Chi tiết